Senior Legal Services Project

How to Receive Services (Intake)
Currently in-person assistance is suspended until further notice. To get legal help or services, please call (805) 543-5140 or email info@slolaf.org.
Address

3232 South Higuera
Suite 101D
San Luis Obispo, CA 93401
Estados Unidos

(805) 543 - 5140
Naglilingkod ang mga lugar
San Luis Obispo County
Kung sino tayo
Ang mga libreng legal na serbisyo para sa mga nakatatanda sa San Luis Obispo County 60 at mahigit na may diin sa pang-aabuso sa matatanda (pampinansyal, pisikal at emosyonal), mga isyu sa landlord-nangungupahan, batas ng mamimili, at mga kapangyarihan ng abogado para sa mga pananalapi at isulong ang mga tagubilin sa pangangalagang pangkalusugan.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin