Santa Cruz Superior Court Small Claims Advisor

Address

1 Second Street
Room 301
Watsonville, CA 95076
Estados Unidos

(831) 786-7370
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Cruz County
Kung sino tayo

Walang mga abogado na pinapayagan sa Small Claims Court. Upang matulungan ka, ang mga Korte ay nagbibigay ng libreng Maliliit na Mga Tagasangguni sa Korte, na magagamit sa magkabilang panig sa isang pagtatalo. Ang Small Claims Advisor ay nagbibigay ng legal at procedural na impormasyon at tumutulong sa iyo na punan ang mga form ng hukuman.

Mga Maliit na Pag-aangkin sa Pag-aatas (Sentro ng Resolusyon ng Pag-aaway)
(831) 475 - 6117
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin