Santa Cruz Superior Court Self Help Center

Address

1 Second Street
Room 301
Watsonville, CA 95076
Estados Unidos

(831) 786 - 7200 (option 4)
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Cruz County
Kung sino tayo

Ang Santa Cruz Superior Court ay nag-aalok ng libreng Self Help Center (SHC) upang tulungan ang mga kinatawan ng mga customer na may iba't ibang mga pangunahing legal na isyu. Kasama sa SHC ang mga serbisyo ng Family Law Facilitator at ang Small Claims Advisor.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin