Santa Cruz Superior Court Self Help Center

Drop in Assistance
This court does not offer drop in assistance due to Covid-19 seating is limited.
How to Receive Services (Intake)
This court does not offer drop in assistance due to Covid-19 seating is limited. To get legal help or services please call 831-786-7200 option 4 or email selfhelp.information@santacruzcourt.org for assistance.
Address

1 Second Street
Room 301
Watsonville, CA 95076
Estados Unidos

(831) 786 - 7200 (option 4)
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Cruz County
Kung sino tayo

Ang Santa Cruz Superior Court ay nag-aalok ng libreng Self Help Center (SHC) upang tulungan ang mga kinatawan ng mga customer na may iba't ibang mga pangunahing legal na isyu. Kasama sa SHC ang mga serbisyo ng Family Law Facilitator at ang Small Claims Advisor.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin