Santa Cruz County Immigration Project

Address

406 Main St
Suite 217
Watsonville, CA 95076
Estados Unidos

(831) 724-5667
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Cruz County
Kung sino tayo
Ang Santa Cruz County Immigration Project (SCCIP) ay nagbibigay ng mga legal na serbisyo sa immigration at pagkamamamayan, kabilang ang mga petisyon para sa mga miyembro ng pamilya, mga application sa naturalization, resident card at renewal ng permit sa trabaho, DACA, VAWA, TPS, edukasyon sa komunidad, at iba pang kaugnay na serbisyo.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin