Santa Barbara County Small Claims Advisor

Address

NA
Santa Barbara, CA 93101
Estados Unidos

(805) 568 - 3303
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Barbara County
Kung sino tayo
Maaari kang makipag-ugnay sa programa ng Maliit na Claims Advisor lamang sa pamamagitan ng telepono.
Ang Santa Barbara ay (805) 568-3303
Santa Maria (805) 349-1289
Lompoc (805) 349-1289 o (805) 737-7775 Ext. 3303
Santa Ynez Valley (805) 349-1289 o (805) 686-5011 Ext. 3303
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin