San Gabriel Valley Lawyer Referral Service

(626) 966 - 5530 OR (909) 599 - 3847
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang San Gabriel Valley Lawyer Referral Service ay isang non-profit na pampublikong serbisyo sa publiko na pinatunayan ng State Bar of California upang magbigay ng mga referral ng abogado sa publiko. Mahigit sa 100 abogado ay kasalukuyang magagamit sa pamamagitan ng serbisyo.

Ang iyong unang konsultasyon sa isang abogado ay $ 40 para sa hanggang kalahating oras. Sa mga kaso ng Personal na Pinsala, Social Security, Compensation ng mga manggagawa, Bankruptcy o Probate, walang bayad para sa unang kumperensya.

Ikaw ay tinutukoy sa isang abugado na hindi nag-aalok ng mga libreng serbisyo. Ikaw at ang abugado ay makipag-ayos ng isang presyo para sa kanilang mga bayarin.

Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Certified Abogado ng Pagsangguni Serbisyo
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin