Riverside Family Law Court Impormasyon sa Sentro ng Tulong sa Sarili

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please fill out the assistance form listed on their website.
Address

4175 Main Street
Riverside, CA 92501
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
Riverside County
Kung sino tayo
Ang Mga Sentro ng Tulong sa Sariling Tulong ay nagbibigay ng pangkalahatang tulong sa mga taong walang abogado. Ang tulong ay ipinagkakaloob sa mga lugar ng batas ng pamilya, pagpapaalis, maliit na pag-angkin, pagbabago ng pangalan, pangangalaga, conservatorship, probate at restraining order. Maaari ka ring makahanap ng impormasyon tungkol sa mga paparating na workshop at iba pang magagamit na tulong.
Mga Computer - Ang mga computer ay nagbibigay ng access sa Internet ng Korte. Maaari din itong gamitin upang makumpleto ang mga legal na dokumento, magsagawa ng pananaliksik, maghanap ng karagdagang mga mapagkukunan at ma-access ang mga rekord ng korte. Mangyaring tandaan na may bayad na $ 0.50 bawat pahina upang mag-print ng mga kopya mula sa isang file ng korte.
Mga Pampublikong Sariling Tulong - Ang mga librong tulong sa sarili na sumasaklaw sa iba't ibang larangan ng batas ay magagamit para sa pampublikong paggamit habang bumibisita sa Sentro ng Impormasyon sa Sarili sa Sarili. Kabilang sa mga paksa ang diborsyo, mga karapatan ng lolo o lola, mga karapatan sa landlord, mga karapatan ng nangungupahan, mga maliit na claim at iba pang mga paksa.
Form Packets - Karaniwang ginagamit na mga packet ng form ng legal na mga dokumento ang magagamit. Halimbawa, mayroong mga form na packet para sa Labag sa batas na Detainer, Divorce, at Default na Paghuhukom (Diborsyo).
Mga polyeto - Ang mga polyeto na nagbibigay ng pangkalahatan at tiyak na impormasyon sa iba't ibang mga paksa ay magagamit din.
Walang bayad na gamitin ang mga sentro o anumang tulong na ibinigay. Gayunpaman, maaaring kailangan mong magbayad para sa mga kopya at mga bayad sa pag-file ng korte sa tanggapan ng klerk.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin