Redwood City Family Law Facilitator

How to Receive Services (Intake)
This location does not offer drop in assistance or in-person services at this time. To get legal help or services, please use the livechat function on their website to receive legal help.
Address

400 County Center
2nd Floor
Redwood City, CA 94063
Estados Unidos

(650) 261 - 5010
Naglilingkod ang mga lugar
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagbibigay ng libreng serbisyo upang matulungan ang mga taong walang pribadong abugado.
Ang lahat ng mga tao na nasa "Pro Per" at kumikilos bilang kanilang sariling abogado ay hinihimok na i-review ang kanilang mga porma ng Family Law Facilitator bago magsampa o magsasagawa ng mga papeles sa Korte.
Ang Family Law Facilitators ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon at mga referral. Rebyuhin nila ang iyong mga gawaing papel at bibigyan ka ng impormasyon tungkol sa:
Mga inisyal na order o pagbabago para sa pag-iingat ng bata, pagdalaw, anak, o suporta sa asawa
Ang mga order sa pagpigil sa karahasan sa tahanan (para sa tulong sa pagpunan ng mga form sa Mga Utility Restraining sa Karahasan sa Tahanan, mangyaring pumunta sa Klinikong Pang-utos ng Pagpapawalang-bisa sa Domestic Violence sa Legal na Lugar ng Bay Area.)
Pagpapasimula ng isang aksyon upang magtatag ng pagka-ama
Pagkasira (diborsiyo) *, legal na paghihiwalay, pagkawalang-bisa ng pag-aasawa
Mga tugon sa anuman sa itaas
Pagpapaubaya ng bayarin (kung hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin sa pag-file ng korte)
Mga pahayag ng kita at gastos
Kinakalkula din ng Family Law Facilitator ang suporta sa anak at asawa sa ilalim ng mga patnubay ng California State, tumutulong sa parehong partido na maghanda ng mga kasunduan (kasunduan) tungkol sa pag-iingat ng bata, pagdalaw, suporta sa anak at asawa, at paghahanda ng mga order para sa mga partido na nagmula sa isang pagdinig sa korte.
Bagaman ang mga Facilitator ay mga abogado, hindi sila kumakatawan sa iyo at maaari ka lamang magbigay sa iyo ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa batas at iyong kaso. Pakitingnan ang isang pribadong abugado para sa isang konsultasyon bago mo simulan ang iyong legal na paglilitis upang malaman ang tungkol sa iyong mga legal na karapatan.
Ang Pampamilya Batas Facilitator ay tutulong sa sinuman na nagnanais na simulan ang isang diborsiyo (dissolution) o legal na paghihiwalay sa isa lamang sa mga workshop. Gayundin, sinuman na nagnanais na magsampa ng tugon sa isang diborsiyo (paglusaw) o legal na paghihiwalay ay maaaring dumalo sa mga workshop.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin