Proyekto ng Publikong Payo / Consumer Law

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977 ext. 700
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang Proyekto sa Batas sa Consumer ng Publiko ay kumakatawan sa mga mamimili na nahulog sa iba't ibang mga pandaraya, sa pamamagitan ng mga klinika ng komunidad, direktang representasyon at pagtataguyod.
Tinutulungan ng Consumer Law Project (CLP) ang iba't ibang uri ng mga usapin ng consumer. Ang mga tao ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng CLP kung mayroon silang legal na isyu na may kaugnayan sa:
- Fraud o di-makatarungang mga gawi sa negosyo sa ilang uri ng transaksyon
- Pagkolekta ng utang, kabilang ang panliligalig sa pinagkakautangan, mga paghahatol sa default, at mga nag-aalinlangan na garantiya ng sahod o mga buwis sa bangko
- Foreclosure
- Pandaraya sa real estate
- Para sa mga profit na paaralan
- Pang-aabuso sa pananalapi ng isang nakatatanda o taong may kapansanan
- Pagnanakaw ng pagkakakilanlan na may kaugnayan sa mga item na nakalista sa itaas
- Hospital pasyente paglalaglag
- Discharges utang utang sa mag-aaral
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin