Programang Volunteer Lawyer ng San Diego

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (619) 235-5656 between 8:30 a.m. and 5:00 p.m.

Address

707 Broadway
Suite 1400
San Diego, CA 92101
Estados Unidos

(619) 235 - 5656
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Diego
Kung sino tayo
Naghahain ang SDVLP ng mga residenteng mababa ang kita ng county ng San Diego sa kanilang mga legal na isyu sa sibil. Ang iba pang mga paghihigpit sa pagiging karapat-dapat ay maaaring mag-aplay depende sa legal na isyu.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin