Programa sa Serbisyo sa Korte ng Pamilya ng Tulare County

Address

221 South Mooney Boulevard
Room 203
Visalia, CA 93291
Estados Unidos

559-730-5000
Naglilingkod ang mga lugar
Tulare County
Kung sino tayo

Ang Family Court Services ay nagsisilbi sa mga partido na kailangang mag-file para sa Pagpapawalang-sala, Paghihiwalay o Pag-aalinlangan ng Kasal; Pagtatatag ng Relasyon ng Magulang, Mga Petisyon para sa Pag-iingat at Suporta, Mga Motibo para sa Pag-iingat ng Bata, Suporta, o Pagbisita, Suporta sa Pagpapatupad, Pag-aalaga ng mga Taong Bata, Pag-aampon, o humingi ng proteksyon mula sa Karahasan sa Tahanan, Pang-aabuso sa Sibil, Karahasan sa Trabaho sa Lugar o Pang-aabuso sa Magulang.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin