Programa sa Pag-iwas sa Homelessness Law ng Pampublikong Tagapayo

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang Programa sa Pag-iwas sa Homelessness Public Public Counsel (HPLP) ay nagsisilbing mga pamilya at indibidwal na walang tirahan, kabilang ang kabataang nasa panganib, na walang tirahan o mataas na panganib na maging walang tirahan. Nagbigay ang HPLP ng representasyon ng pro bono sa Hukuman at mga ahensya ng administrasyon sa mahigit 20,000 na mahihirap na indibidwal at pamilya, na nagbibigay ng tulong sa tatlong pangunahing mga lugar: (1) mga pampublikong benepisyo, (2) pabahay at (3) tiket at warrants.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin