Programa sa Karapatang Pampubliko / Edukasyon sa Karapatan (ERP)

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977 ext. 500
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang Proyekto Karapatan sa Edukasyon ng Pampublikong Tagapayo ay nakatuon sa mga isyu ng K-12 na may kaugnayan sa disiplina sa paaralan, espesyal na edukasyon at mga nag-aaral ng wikang Ingles. Dapat matugunan ng mga kliyente ang mga kinakailangang geographic area service ayon sa nabanggit sa itaas. Ang mga kliyente ay binibigyan ng impormasyon / materyales tungkol sa kanilang mga karapatan, maikling serbisyo / konsulta at o libreng legal na representasyon, at mga pagsasanay sa komunidad sa mga isyu sa edukasyon.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin