Pro Bono Project Silicon Valley

Address

25 N. 14th Street
Suite 506
San Jose, CA 95112
Estados Unidos

(408) 998 - 5298
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Clara County
Kung sino tayo
Ang Pro Bono Project ay isang 501 (c) 3 non-profit na organisasyon na nakatutok sa paghahatid ng mga miyembro ng komunidad na mababa ang kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal na payo at limitadong saklaw na representasyon sa batas ng pamilya at mga usapin sa karahasan sa tahanan.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin