Pampublikong Payo / Mga Programa sa Mga Karapatan ng Bata - Pagtatanggol sa mga Bata na may mga Kapansanan sa Pag-unlad

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977 ext. 500
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang sistema ng hukuman ay nagsasangkot ng mga batang may kapansanan sa pag-unlad na may edad na 0-21 na karapat-dapat o karapat-dapat na karapat-dapat para sa mga serbisyo ng sentrong pang-rehiyon. Buong representasyon sa ilang mga kaso ng pampook na sentro o tagapag-alaga ng mga benepisyo.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin