Pampublikong Payo / Mga Programa sa Mga Karapatan ng Bata - Pagtatanggol sa mga Bata na may mga Kapansanan sa Pag-unlad

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977 ext. 500
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang sistema ng hukuman ay nagsasangkot ng mga batang may kapansanan sa pag-unlad na may edad na 0-21 na karapat-dapat o karapat-dapat na karapat-dapat para sa mga serbisyo ng sentrong pang-rehiyon. Buong representasyon sa ilang mga kaso ng pampook na sentro o tagapag-alaga ng mga benepisyo.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin