Pampublikong Payo / Mga Programa sa Mga Karapatan ng Bata: Paglipat ng Panahon ng Pag-alaga ng Youth Unit

Address

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Estados Unidos

(213) 385 - 2977 ext. 500
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Yunit ng Youth Foster Youth ng Transition ng Publiko ay nagkakaloob ng legal na representasyon at konsultasyon, kung minsan kasabay ng mga serbisyo sa panlipunang gawain, upang matulungan ang pag-alaga sa edad ng transition at youth na probation (14-24) alisin ang mga legal na hadlang sa pag-access sa edukasyon, pabahay at iba pang mga benepisyo na kinakailangan para sa kanilang matagumpay na transisyon sa sariling sapat na gulang.

Ang koponan ng Transition Age Foster Youth ay nagbibigay ng mga serbisyo sa legal at panlipunang gawain sa iba't ibang mga legal na isyu, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga isyu sa batas sa edukasyon, mga tiket sa trapiko at mga warrants, batas sa pamilya, batas ng mamimili, mga benepisyo ng gobyerno, mga kolehiyo para sa profit na kita nagbago ang mga pangalan, at higit pa.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin