Pambata Facilitator ng Family Law Facilitator at Self-Help Center ng Del Norte County

How to Receive Services (Intake)
By appointment or walk-in

Office Hours: Mondays and Tuesdays 8 am – 1 pm and 2 pm – 5 pm

Contact Family Law Facilitator (707) 465-1896, for more information or to make an appointment.

Address

450 H Street
Room 209
Crescent City, CA 95531
Estados Unidos

(707) 465 - 1896
Naglilingkod ang mga lugar
Del Norte County
Kung sino tayo

Ang Family Law Facilitator ng Del Norte County ay isang neutral na abugado sa batas ng pamilya na hindi kumakatawan sa magulang o partido at magagamit upang tulungan ang lahat ng mga magulang / partido na hindi kinakatawan ng isang abogado at may mga katanungan tungkol sa mga bagay sa batas ng pamilya kabilang ang ngunit hindi limitado sa paternity, paglusaw ng kasal, legal na paghihiwalay, pag-iingat at pagbisita isyu, kasunduan sa pag-aayos ng ari-arian sa kaso ng paglusaw o paghihiwalay, at suporta sa bata, suporta sa asawa, at mga suportang medikal at / o gawaing papel.

Bukas ang bukas sa publiko ng Del Norte Superior Court Self-Help Center upang makatulong sa pagtitipon ng impormasyon na may kaugnayan sa legal na usapin.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin