Oxnard Self-Help Center

Address

4353 E. Vineyard Avenue
Juvenile and Probate Courthouse, Room 206
Oxnard, CA 93036
Estados Unidos

(805) 289-8724
Naglilingkod ang mga lugar
Ventura County
Kung sino tayo
Ang Self-Help Legal Access Center ay nagbibigay ng tulong sa impormasyon sa mga kinatawan sa sarili na mga litigante sa mga sumusunod na uri ng mga kaso ng sibil: Labag sa batas na detainer, Collection, Guardianship at Conservatorship, Pagpapahintulot sa Pagpigil sa Sibil, Pagpalit ng Pangalan, Pag-aampon ng Hakbang sa Magulang at Pag-expire ng mga misdemeanors at infractions lamang. Ang Sarili-Help Center ay HINDI tumulong sa lahat ng uri ng mga kaso ng sibil. Sa partikular, ang Self-Help Center ay HINDI tumulong sa mga litigante sa pagsisimula ng paghahabol sa batas sibil, mga kaso ng maliit na pag-aangkin, mga kriminal na usapin, probate decedent estates at mga isyu sa pinagkakatiwalaan, at mga apila at writ.
Ang mga tauhan ng Self-Help Center ay makakatulong sa iyo sa pagpili at pagkumpleto ng angkop na mga form at pagbibigay sa iyo ng pangkalahatang impormasyon at impormasyon tungkol sa katayuan ng iyong kaso. Ang kawani ng Self-Help Center ay hindi kumakatawan sa iyo sa korte, ay hindi nagbibigay ng legal na payo at hindi maaaring makatulong sa iyo kung ikaw ay kasalukuyang kinakatawan ng isang abogado. Ang mga komunikasyon sa pagitan mo at ng kawani ng Sarili-Tulong Center ay HINDI kumpidensyal. Matutulungan ka sa isang batayang "first-come first-served". Samantalang ang mga interprete ng Espanyol ay hindi maaaring garantisado, ang mga nangangailangan ng interpreter ay dapat magbigay ng kanilang sariling pati na rin ang isang tao na maaaring makatulong sa kanila upang makumpleto ang mga form sa Ingles.
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin