Orange County Superior Court Self-Help Center - Central Justice Center

Address

700 Civic Center Drive West
First Floor, Room G100
Santa Ana, CA 92701
Estados Unidos

(657) 622-7577
Naglilingkod ang mga lugar
Orange County
Kung sino tayo
Ang Self-Help Centers ay nagbibigay ng tulong sa pamamaraan, workshop, buklet, form packet, at mga pampublikong computer.
Ang Self-Help Centers ay nagbibigay ng tulong sa pamamaraan para sa:
Diborsiyo, Legal na Paghiwalay, Pag-iingat, Suporta sa Pagbisita
Itinataguyod ang isang ligal na relasyon ng magulang para sa isang bata / bata kapag walang kasal
Pagpapanatili ng Mga Order
Pangangalaga
Pagbabago ng pangalan
Nagpapaupa / Umuupa (Eviction)
Nililinis ang iyong kriminal na rekord
Maliit na Mga Claim
Mga Sibil na Sibil
Mga Ticket ng Trapiko
Conservatorships
Mga Adoptions
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
English
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin