Monterey County Small Claims Advisor

How to Receive Services (Intake)
Small Claims Advisor services are provided through the Monterey College of Law by appointment only. Please call (831) 582-3600 between the hours of 9 a.m. to 5 p.m. to make an appointment.
Address

1200 Aguajito Road
Monterey, CA, CA 93940
Estados Unidos

(831) 582-3600
Naglilingkod ang mga lugar
Monterey County
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin