Mono County Self-Help at Family Law Assistance

Address

100 Thompsons Way
Mammoth Lakes, CA 93546
Estados Unidos

(760) 258-7372
Naglilingkod ang mga lugar
Mono County
Kung sino tayo

Nakipagkontrata ang Mono County Superior Court sa isang pribadong abugado, Chuck Schneider, upang magbigay ng tulong at payo sa mga kaso ng sibil at mga kaso ng batas sa pamilya. Ang tulong at payo na ito ay libre. Gayunpaman, ang abugado Schneider ay nagbibigay lamang ng payo at tulong at hindi maaaring kumatawan sa sinuman sa korte. Ang tulong at payo ay hindi maaaring ipagkaloob para sa mga kasong kriminal at mga kaso ng trapiko.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin