Mga Tagapagtaguyod ng Karapatan sa Katumbas

Address

1170 Market Street
Suite 700
San Francisco, CA 94102
Estados Unidos

(415) 621 - 0672
Kung sino tayo
Ang Equal Rights Advocates (ERA) ay isang pambansang organisasyon ng karapatang sibil na nakatuon sa pagprotekta at pagpapalawak ng pang-ekonomiya at pang-edukasyon na pag-access at mga pagkakataon para sa mga kababaihan at babae. Sa pamamagitan ng kampanya ng kampanya-pagsasama ng pampublikong edukasyon, pambatas na pagtataguyod, at paglilitis-ERA ay nagtutulong na tulungan ang mga kababaihan at mga kababaihan sa buong buhay na patuloy na: tiyakin ang pagkakapantay-pantay sa kanilang pang-edukasyon na karanasan, paglaban sa diskriminasyon sa kasarian sa manggagawa, at pagtataguyod sa mga lugar ng trabaho na magiliw sa paggawa pamilya.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin