Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Central California - Merced

How to Receive Services (Intake)
Call the Legal Advice and Referral Line (800) 675-8001

Monday - Thursday 9 AM - 4 PM and Friday 10 AM - 4 PM
(closed on holidays and staff training days)
Address

1640 "N" Street, Suite 200
Merced, CA 95340
Estados Unidos

(800) 464-3111
Naglilingkod ang mga lugar
San Benito County
Merced County
Mariposa County
Tuolumne County
Stanislaus County
Kung sino tayo

Ang CCLS ay nagbibigay ng isang malawak na hanay ng mga libreng legal na serbisyo sa sibil sa mga karapat-dapat, mga indibidwal at mga grupo ng mababang kita sa Central Valley at Sierra Foothills.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin