Mga Serbisyo sa Pag-aanunsyo sa Sarili at Tulong sa Pamilya ng Alameda County

Drop in Assistance
Assistance may be in the form of walk in services, workshops, referrals and/or telephonic assistance.
How to Receive Services (Intake)
Self-Help Center & Family Law Facilitator's Office Phone Number: (510) 272-1393:
Phone hours: Monday - Thursday from 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Clinic Hours: Monday - Friday from 8:30 AM -12:00 PM
* Please arrive early as sign-in may become full before 12:00

Address

24405 Amador Street
Hayward Hall of Justice
Hayward, CA 94544
Estados Unidos

(510) 272 - 1393
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo
Nagbibigay ang Center ng workshop, at impormasyon at tulong sa:
Batas ng pamilya
Labag sa batas na detainer
Pangalan ng Mga Pagbabago
Suporta sa anak
Maliit na Mga Claim
Guardianships
Pag-iingat / Pagbisita
Pangkalahatang Aksyon ng Sibil (Limitadong Serbisyo)
Family Clinics - Pampanitikan
Pagpapanatili ng Mga Order: Pang-aalipusta sa Sibil, Karahasan sa Tahanan at Pang-aabuso sa Magulang
Accessibility
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Other Accessibility Information
For any questions about services, accessibility, forms and workshops, please call (510) 272-1393, Monday­-Thursday 2:00PM-4:00PM

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
English
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin