Mga Serbisyo sa Pag-aanunsyo sa Sarili at Tulong sa Pamilya ng Alameda County

Address

24405 Amador Street
Hayward Hall of Justice
Hayward, CA 94544
Estados Unidos

(510) 272 - 1393
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Kung sino tayo
Nagbibigay ang Center ng workshop, at impormasyon at tulong sa:
Batas ng pamilya
Labag sa batas na detainer
Pangalan ng Mga Pagbabago
Suporta sa anak
Maliit na Mga Claim
Guardianships
Pag-iingat / Pagbisita
Pangkalahatang Aksyon ng Sibil (Limitadong Serbisyo)
Family Clinics - Pampanitikan
Pagpapanatili ng Mga Order: Pang-aalipusta sa Sibil, Karahasan sa Tahanan at Pang-aabuso sa Magulang
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin