Mga Serbisyo sa Legal na Indian ng California - Eureka

Address

324 F Street
Eureka, CA 95501
Estados Unidos

(800)347-2402
Naglilingkod ang mga lugar
Del Norte County
Lassen County
Trinity County
Siskiyou County
Modoc County
Humboldt County
Shasta County
Kung sino tayo

Ang Indian Legal Services ng California ay nagbibigay ng representasyon sa mga usapin ng kliyente ng isyu ng Federal Law ng India, na maaaring kabilang ang kapakanan ng bata, mga isyu sa lupa, mga karapatan ng mag-aaral, proteksyon sa mapagkukunan ng kultura, pabahay, at mga pampublikong benepisyo dahil sa mga Katutubong Amerikanong Indian.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization provides access for the hearing impaired
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin