Mga espada sa mga pararangal

Address

1060 Howard Street
San Francisco, CA 94103
Estados Unidos

(415) 252-4788
Naglilingkod ang mga lugar
Alameda County
Contra Costa County
Marin County
County ng San Francisco
San Mateo County
Santa Clara County
Kung sino tayo

Ang mga espada sa mga Plowshares ay tumutulong sa mga beterano na may mga pag-upgrade sa pag-claim at pag-upgrade ng disability ng mga Veteran Administration bago ang Mga Review Board Boards and Boards para sa Pagwawasto ng Mga Rekord ng Militar. Ang mga espada sa mga Plowshares ay nagbibigay ng payo sa isang oras sa mga mula sa limang mga county ng Bay Area sa labas ng San Francisco. Para sa mga residente ng San Francisco, inaalok ang in-house na representasyon o koneksyon sa isang pro bono attorney.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Chinese / 中文
French / Français
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin