Mendocino County Self Help Legal Access Center at Family Law Facilitator

Address

100 N State Street
Room 304
Ukiah, CA 95482
Estados Unidos

(707) 468-2020
Naglilingkod ang mga lugar
Mendocino County
Kung sino tayo

Ang Center ay nagbibigay ng legal na tulong at legal na impormasyon sa sarili na kinakatawan ng mga litigante. Tinutulungan ng Center ang mga indibidwal na maghanda ng kanilang sariling mga legal na anyo at maunawaan ang mga pamamaraan ng hukuman.

Ang Family Law Facilitator ay magagamit upang matulungan ang parehong mga magulang at lahat ng iba pang mga partido na may mga katanungan tungkol sa mga isyu sa batas ng pamilya, kabilang ang suporta sa bata, suporta sa asawa, segurong pangkalusugan, at pagkakaroon ng mga mapagkukunan ng komunidad upang tulungan ang mga pamilya

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin