Marin County Legal na Mga Serbisyong Tulong sa Sarili

Address

3501 Civic Center
Room C-27
San Rafael, CA 94903
Estados Unidos

(415) 444 - 7130
Naglilingkod ang mga lugar
Marin County
Kung sino tayo
Ang LSHS ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo kabilang ang tulong sa paghahanda ng porma, pagkakaloob ng legal na impormasyon, at mga referral sa mga legal at sosyal na organisasyon na nakabatay sa komunidad at komunidad. Sa LSHS, naniniwala kami na ang pagtuturo ng mga litigante tungkol sa proseso ng korte at mga batayang prinsipyong legal ay makakatulong na mabawasan ang kanilang pagkapagod, mapabuti ang kanilang kakayahan na manirahan sa labas ng korte, at sa huli ay kumuha ng napapanahong at pantay na resolusyon ng kanilang mga legal na usapin.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin