Madera County Family Law Facilitator at Self Help Center

Address

200 South G Street
Madera, CA 93637
Estados Unidos

(559) 416 - 5520
Naglilingkod ang mga lugar
Madera County
Kung sino tayo
Ang Family Law / Self Help Center ay bukas araw-araw sa pamamagitan ng appointment. Ang mga nangangailangan lamang ng solong mga form ay maaaring makatanggap ng mga ito mula sa lokasyon na ito sa panahon ng mga oras ng negosyo. Available ang Form Packets mula sa Civil Division. Kung wala kang isang abogado o iba pang kwalipikadong indibidwal na tumutulong sa iyo sa pagkumpleto ng iyong mga dokumento, maaari kang makipag-ugnay sa opisina ng Tulong sa Sarili, na maaaring makatulong sa iyo.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin