Legal Services ng Northern California Shasta Regional Office

Address

1370 West Street
Redding, CA 96001
Estados Unidos

(530) 241-3565
Naglilingkod ang mga lugar
Lassen County
Trinity County
Siskiyou County
Modoc County
Shasta County
Kung sino tayo
Ang LSNC ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga lugar ng pabahay, pampublikong benepisyo, kalusugan, at ilang mga senior na isyu.
Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin