Legal Services ng Northern California - Auburn Office

Address

190 Reamer Street
Auburn, CA 95603
Estados Unidos

(530) 823 - 7560
Naglilingkod ang mga lugar
Calaveras County
Placer County
Amador County
Sierra County
El Dorado County
Nevada County
Kung sino tayo

Ang opisina ng Auburn ay nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga taong mababa ang kita na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Ang mga serbisyo ay mula sa mga referral sa representasyon, depende sa mga pangangailangan ng kliyente, mga priyoridad ng LSNC at mga magagamit na mapagkukunan. Dahil sa isang espesyal na bigyan walang mga kinakailangang kita para sa senior (edad 60+) na naninirahan sa Nevada o Placer County.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Mga Legal na Isyu
Service Types
Buong Legal na Kinatawan
Maikling Payo
Pro Se Legal Clinic
Mga Sariling Tulong sa Sarili
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Get out of here
Show
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin