Legal na Tulong sa Matatanda

How to Receive Services (Intake)
9AM to 5PM
Monday to Friday
Address

1663 Mission Street
Suite 225
San Francisco, CA 94103
Estados Unidos

(415) 538 - 3333
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
Kung sino tayo

Ang Legal na Tulong sa mga Matatanda ay nagbibigay ng legal na payo at representasyon sa mga napiling usapin sa sibil, kabilang ang pabahay (mga nangungupahan lamang), mga benepisyong pampubliko, pag-iwas sa pang-aabuso sa matatanda, mga isyu sa pagkolekta ng mamimili at utang.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Russian / Росси́я
Chinese / 中文
French / Français
Cantonese Chinese / 粵語
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin