Legal na Tulong ng Sonoma County

How to Receive Services (Intake)
If you have an urgent matter please visit our office in person during business hours to receive services. Information can be obtained through our Phone Hotline at 707-542-1290.

If you are 55 or over, and are unable to come to our office in person, our Elder Outreach team may be able to help. Call our Elder Hotline for more information: 707-340-5610.

If you have a non-urgent housing matter, our Housing Outreach team may be able to help. Call our Housing Hotline for more information: 707-843-4432.
Address

144 South E Street
Suite 100
Santa Rosa, CA 95404
Estados Unidos

(707) 542 - 1290
Naglilingkod ang mga lugar
Sonoma County
Kung sino tayo
Ang Legal na Tulong ng Sonoma County ay naglaan ng mga serbisyo sa mga mahihirap na populasyon ng Sonoma County sa mahigit na 50 taon. Itinatag noong 1958 at itinatag noong 1983 bilang isang pribadong non profit, ang Legal Aid ay nagbibigay ng mga legal na serbisyo sa krisis sa mga pamilyang mababa ang kita at mga bata.
Ang Legal na Tulong ay nagbibigay ng tulong sa pagbabawal ng mga order sa pamamagitan ng SAFE Program (serbisyo para sa karahasan sa tahanan at mga biktima ng harasment ng sibil), tulong sa mga guardianships sa pamamagitan ng Programa ng CAPP (mga serbisyo para sa mga biktima ng pang-aabuso at pagpapabaya sa mga biktima), tulong sa mga habitability at pagpapalayas na serbisyo sa pagtatanggol sa pamamagitan ng aming HOME Program , at tulong sa pang-aabuso sa nakatatanda at mga batas sa matatanda na sibil sa pamamagitan ng aming Elder Outreach Program. Dapat kang manirahan sa Sonoma County o may legal na usapin sa Sonoma County. Ang mga potensyal na kliyente ay dapat pumunta sa opisina nang personal sa mga oras ng negosyo upang ma-screen para sa pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo. Ang lahat ng mga serbisyo ng Legal Aid ay inaalok sa Ingles at Espanyol.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin