Legal na Serbisyo para sa mga Nakatatanda - Salinas

Address

947 B Blanco Circle
Salinas, CA 93902
Estados Unidos

831-442-7700
Naglilingkod ang mga lugar
Monterey County
Kung sino tayo
Ang Mga Serbisyong Legal para sa mga Nakatatanda ay tumutulong sa mga Nakatatanda sa County ng Monterey na 60+ taong gulang na walang bayad. Pamantayan para sa tulong: ay dapat na isang senior, nakatira sa Monterey County. Walang mga kinakailangan sa kita.
Ang mga Legal na Serbisyo para sa mga Nakatatanda ay tumutulong sa karamihan sa mga sibil na lugar ng batas - mula sa payo at payo sa Superior Court na representasyon sa Financial Elder Abuse, Pagtatanggol ng Paglaya, Probate Guardianships at higit pa. Tumulong din sa mga pagdinig sa Batas sa Pamamahala para sa Medicare, Medi-Cal, atbp.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin