Legal Aid Society of San Mateo County

Address

330 Twin Dolphin Drive
Suite 123
Redwood City, CA 94065
Estados Unidos

Office: (650) 558-0915 Toll Free: (800) 381-8898
Naglilingkod ang mga lugar
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang pananaw ng Legal Aid Society of San Mateo County ay para sa bawat tao na magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan sa buhay, kabilang ang ligtas na abot-kayang pabahay, pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, seguridad sa ekonomiya, seguridad ng katayuan sa imigrasyon, angkop na edukasyon at kalayaan mula sa karahasan at pang-aabuso. Ang Legal Aid Society ng San Mateo County ay nagbibigay ng direktang serbisyong legal sa mababang kita ng mga residente ng San Mateo County.
Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ang: 1) Tulong para sa mga Survivor ng Karahasan sa Panlabas; 2) Tulong sa Pag-access sa Pangangalagang Pangkalusugan: 3) Tulong para sa mga Nangungupahan: 4) Tulong sa Mga Benepisyo sa Publiko; 5) Tulong sa Pag-access sa Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Russian / Росси́я
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin