Legal Aid Society of San Diego - Pang-aabuso sa Sibil / Pang-aabuso sa Pang-aabuso ng Pang-aabuso sa Klinika (East County Court House)

Drop in Assistance
Drop in service available, please see Court website for details.
How to Receive Services (Intake)
For Civil Harassment call: (877) 534-2524
For Domestic Violence call (760) 941-5685
For Family Law call (619) 844-2200
For Small Claims call (619) 238-2400
For Unlawful Detainer call (877) 534-2524
Address

250 E. Main St.
Next to Dept. 1
El Cajon, CA 92020
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Diego
Kung sino tayo

Tinutulungan namin ang mga tao (first-come, first-served) upang simulan o tumugon sa Civil Harassment o Elder Abuse Restraining Orders. Tumutulong kami sa mga pormularyo at ipaliwanag kung paano haharapin ang isang kaso ng restraining order. Para sa karagdagang impormasyon sa Mga Pang-aabuso sa Pang-aabuso ng Pang-aabuso, mag- click dito . Para sa higit pang impormasyon sa mga Order sa Pagpigil sa Pang-aagwa ng Sibil, mag- click dito .

Ang LASSD ay nagpapatibay sa ating komunidad sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa katarungan. Nagbibigay kami ng mga kliyente ng mababang kita na may libreng legal na tulong sa sibil, kabilang ang legal na payo at payo, epektibong mga sanggunian, at legal na representasyon. Kami ang pinakamalaking kompanya ng batas sa kahirapan na naglilingkod sa County ng San Diego. Maaari kaming tumulong sa maraming uri ng mga legal na problema na kinakaharap ng mga indibidwal. Sa libu-libong mga residente ng San Diego na naninirahan sa kahirapan, ang hustisya ay hindi isang magandang ideya. Ito ay pagkain, tirahan at proteksyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pananatiling kahirapan at paglabas; sa pagitan ng pag-asa at pag-asa sa sarili. Ngunit walang tulong, ang hustisya ay madalas na tinanggihan. Maaari tayong tumulong sa mga lugar ng batas na nakalista sa ibaba.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
ADA compliant bathrooms
Office Scent Policy: no policy
Other Accessibility Information
Court Accessibility Information and Contact Page :
http://www.sdcourt.ca.gov/portal/page?_pageid=55,1058568&_dad=portal&_schema=PORTAL
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin