Legal Advisor ng Maliit na Claims ng Stanislaus County

Address

800 11th Street
Room 220
Modesto, CA 95354
Estados Unidos

(209) 530 - 3178
Naglilingkod ang mga lugar
Stanislaus County
Kung sino tayo
Maaaring sagutin ng Tagapayo ang iyong mga tanong tungkol sa Maliit na Mga Kuwento at:
1. Ipaliwanag ang mga maliliit na tuntunin at pamamaraan
2. Ipaliwanag kung paano makumpleto ang mga maliliit na form ng pag-aangkin
3. Ipaliwanag kung paano maghanda para sa korte
4. Ipaliwanag kung paano kolektahin ang iyong pera kung ikaw ay nanalo
5. Ipaliwanag kung ano ang maaari mong gawin kung hindi mo kayang bayaran
6. Sumangguni sa isang abugado o iba pang mga ahensya na maaaring makatulong sa iyo.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin