La Raza Centro Legal

Drop in Assistance
Due to Covid-19 there is no drop in assistance available, please call 415-575-3500 to make an appointment.
Address

474 Valencia St
Suite 295
San Francisco, CA 94103
Estados Unidos

415-575-3500
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
Alameda County
Marin County
San Mateo County
Kung sino tayo

Ang La Raza Centro Legal ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa mga lugar ng batas ng imigrasyon, karapatan ng manggagawa, batas sa pabahay at senior law sa mababang kita, monlingual na Espanyol na nagsasalita at mga imigrante na komunidad.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin