Kern County Family Law Facilitator - Shafter

Address

325 Central Valley Hwy
Shafter Superior Court
Shafter, CA 93263
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
Kern County
Kung sino tayo

Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagkakaloob ng tulong sa mga hindi nakatalagang partido sa mga kaso ng suporta ng bata at asawa. Ang layunin ng Facilitator ng Pampamilyang Pampamilya ay upang magbigay ng direksyon sa hindi nakatalagang partido.

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin