Kern County Family Law Facilitator - Bakersfield

Address

1215 Truxtun Avenue
1st Floor
Bakersfield, CA 93301
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
Kern County
Kung sino tayo
Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagkakaloob ng tulong sa mga hindi nakatalagang partido sa mga kaso ng suporta ng bata at asawa. Ang layunin ng Facilitator ng Pampamilyang Pampamilya ay upang magbigay ng direksyon sa hindi nakatalagang partido.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
English
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin