Katoliko Karidad - Mga Serbisyo sa Refugee & Imigrante (San Francisco Office)

How to Receive Services (Intake)
Consultation fee is $50
Workshop and consultations are held at 2:00 PM every Monday (except holidays) with on-site registration beginning at 8:45 AM.
No appointment is needed, although space is limited to the first 15 people.
Location: 990 Eddy Street, San Francisco, CA 94109
For more information, please call 415-972-1281
Address

990 Eddy Street
San Francisco, CA 94109
Estados Unidos

415-972-1281
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
Marin County
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang mga Refugee & Immigrant Services ay nagbibigay ng mababang gastos sa mga serbisyo ng legal na imigrasyon at sumusuporta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan at iba pang mga marahas na krimen sa pagkuha ng kanilang legal na karapatang magtrabaho sa pamamagitan ng mga serbisyo sa kalidad, mga kawani ng BIA na kinikilala, at pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa komunidad. Nagbibigay ang opisina na ito ng malawak na outreach na nagpapaalam sa mga pamilya ng kanilang mga karapatan, nagbibigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyong legal, at tumutulong sa kanila na maiwasan ang mapanlinlang na legal na tagapagkaloob ng serbisyo. Ang Katwirang Katoliko ay may tatlong layunin: (1) Upang turuan at ipaalam sa mga komunidad ng imigrante ang kanilang mga karapatan, ang mga benepisyong maaaring karapat-dapat sa kanila, at kung paano mag-aplay para sa isang pagbabago sa legal na kalagayan. (2) Upang tratuhin ang bawat kliyente nang may paggalang at magbigay ng mataas na kalidad, mahusay na gastos sa mga serbisyong legal. (3) Sa pagtataguyod ng katarungan para sa mga imigrante sa isang antas ng lipunan, at lokal at pambansang mga patakaran na nagbibigay sa mga imigrante na pantay na karapatan at landas sa pagkamamamayan.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
GERMAN / Deutsch
Portuguese / Português
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin