Inland Counties Legal Services - San Bernardino office

Address

455 N. D Street
San Bernardino, CA 92401
Estados Unidos

(909) 884 - 8615
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
Kung sino tayo

Ang mga ICLS ay nagbibigay ng legal na serbisyo para sa mga mahihirap at matatanda (60 at higit pa) sa batas ng pamilya, batas sa pabahay, pampublikong benepisyo, batas sa kalusugan, batas ng matatanda at batas sa mamimili.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin