Imperial County Superior Court Self-Help Access Center

Address

939 West Main Street
Lower Level
El Centro, CA 92243
Estados Unidos

(760) 482 - 2233
Naglilingkod ang mga lugar
Imperial County
Kung sino tayo
Ang mga serbisyo para sa Sarili sa Sarili para sa mga usapin sa batas ng pamilya at ilang mga kaso ng sibil ay magagamit para sa mga kinatawan ng korte sa sarili na naghahanap ng legal na impormasyon at mga mapagkukunan.
Kabilang sa aming Mga Serbisyo: Diborsyo, Paternity, Suporta sa Bata, Suporta sa Spousal, GuardianShip, Conservatorship, Request for Order.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin