Immigration Resource Center ng San Gabriel Valley

How to Receive Services (Intake)
Fill out appointment request form https://ircsgv.org/services
*Appointment only
Address

303 W. Colorado Blvd
Monrovia, CA 91016
Estados Unidos

(626) 509-9472
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo
Ang Immigration Resource Center ng San Gabriel Valley (IRCSGV) ay umiiral upang suportahan ang populasyon ng mga imigrante sa San Gabriel Valley sa pamamagitan ng pagbibigay ng mababang kalidad na serbisyong legal sa imigrasyon at mga serbisyo ng pagsangguni na tumutukoy sa mga pangangailangan ng buong tao.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin