Immigration Center for Women and Children (San Francisco Office)

Address

3543 18th Street
#32
San Francisco, CA 94110
Estados Unidos

(415) 861 - 1449
Kung sino tayo
Ang Immigration Center for Women and Children (ICWC) ay isang non-profit legal na organisasyon na nagbibigay ng abot-kayang serbisyo sa imigrasyon sa mga underrepresented na babae at mga bata sa California. Nagsusumikap ang ICWC na magbigay ng seguridad at katatagan para sa mga bata na inabuso, inabandona o napapabaya at para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, at iba pang marahas na krimen. Ang ICWC ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa isang sliding scale fee system na batay sa kita at laki ng pamilya. Ang ICWC ay may mga opisina na matatagpuan sa Los Angeles, San Francisco, Oakland, at San Diego.
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Spoken Languages
Italian / IT
Portuguese / Português
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin