Immigration Center for Women and Children (San Diego Office)

Address

427 C St
Suite 208
San Diego, CA 92101
Estados Unidos

(619) 515 - 2200
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
County ng San Diego
Imperial County
Riverside County
Kung sino tayo

Ang Immigration Center for Women and Children (ICWC) ay isang non-profit legal na organisasyon na nagbibigay ng abot-kayang serbisyo sa imigrasyon sa mga underrepresented na babae at mga bata sa California. Nagsusumikap ang ICWC na magbigay ng seguridad at katatagan para sa mga bata na inabuso, inabandona o napapabaya at para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, at iba pang marahas na krimen. Ang ICWC ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa isang sliding scale fee system na batay sa kita at laki ng pamilya. Ang ICWC ay may mga opisina na matatagpuan sa Los Angeles, San Francisco, Oakland, at San Diego.

Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin