Harriett Buhai Center para sa Family Law

Address

3250 Wilshire Blvd
Suite 710
Los Angeles, CA 90010
Estados Unidos

(213) 388 - 7515
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Pinoprotektahan ng Harriett Buhai Center ang mga biktima ng karahasan sa tahanan at nagpapabuti sa kagalingan ng mga batang nabubuhay sa kahirapan. Sa tulong ng mga boluntaryo, ang Center ay nagbibigay ng libreng tulong sa batas ng pamilya at legal na edukasyon sa mga mahihirap. Nagsisikap ang Sentro na bigyang kapangyarihan ang mga taong nangangailangan at tiyakin sa kanila ang makabuluhang pag-access sa mga korte. Ang Sentro ay naghahangad na lumikha ng isang komunidad kung saan ang kahirapan ay hindi isang hadlang sa mga naghahangad na lutasin ang mga kritikal na usapin sa batas ng pamilya.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
English
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin