El Dorado County Self-Help Services

Address

550 Main Street
El Dorado County Law Library
Placerville, CA 95667
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
El Dorado County
Kung sino tayo
Ang mga indibidwal na kinatawan sa sarili ay maaaring humingi ng libreng tulong sa mga maliliit na bagay sa pag-aangkin, mga sagot sa mga batas sa pagkolekta ng utang (limitadong hurisdiksyon), mga bagay na may-ari ng landlord / nangungupahan, mga utos ng pagpigil sa harassment ng sibil, mga kaso ng pagbabago ng pangalan, at pagpapatupad ng mga hatol sa pera sa isang first-come, first- maglingkod na batayan.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin