El Dorado County Family Law Facilitator

Address

495 Main Street
Placerville, CA 95667
Estados Unidos

(530) 621 - 6433
Naglilingkod ang mga lugar
El Dorado County
Kung sino tayo
Ang Family Law Facilitator ay isang abogado na magagamit upang magbigay ng tulong sa pamamaraan sa mga taong kumakatawan sa kanilang sarili sa Family Court. Hindi ka kakatawan sa Facilitator ng Pampamilya sa isang pagdinig sa korte, ngunit makatutulong sa iyo na ihanda ang iyong mga form sa hukuman para sa pagdinig o mga order pagkatapos ng pagdinig.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin