Consumer Center for Health Education & Advocacy

How to Receive Services (Intake)
Call:

Legal Help 1-877-LEGAL AID (1-877-534-2524)
Health Related 1-877-SD HEALTH (1-877-734-3258)
TTY 1-800-735-2929
Address

1764 San Diego Avenue
Suite 200
San Diego, CA 92110
Estados Unidos

(877) 534 - 2524
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Diego
Kung sino tayo

Ang Consumer Center ay nagbibigay ng LIBRENG tulong sa mga may problema sa pagkakaroon ng coverage sa kalusugan o mga serbisyong pangkalusugan na kwalipikado para sa aming mga serbisyo. Maaaring makatulong ang Consumer Center kung mayroong mga pagbabago sa iyong mga serbisyong pangkalusugan, o kapag may pagwawakas o pagbabago sa saklaw ng kalusugan.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Arabic / العَرَبِيَّة
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin